Лак ЭЛИМПРЕГ®-9153М; ТУ 2311-072-05758799-2002; 155°С