Препрег Лента ЛСПК-110; ТУ05758799-163-2010; 130°С